HATC NLPt logo


48. konferencija Europske asocijacije za Neuro-lingvističku psihoterapiju
23.03.2019. u Zagrebu   otvori


HATC NLPt - Pet Friendly Organization


 
by Google www.nlpt.hr www  
CEP  | O nama  |  Savjetovanje i psihoterapija  |  E-savjetovanje i coaching  |  Evaluacija potencijala  |  Medijacija  | Događanja | Seminari  | Članci  |  Kontakt  |  Linkovi | GDPR
Medijacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
HATC NLPt facebook page  


Medijacija - posredovanje u konfliktima

Pojam "medijacija" potječe od latinske riječi "mediare" (posredovati). U SAD-u je taj pojam uveden u stručnu upotrebu 1970. godine te je kao takav preuzet iz engleskog u njemački jezik. Medijacija znači posredovanje treće, neutralne strane u konfliktima s ciljem da se postigne zajedničko rješenje koje bi prihvatile sve strane u konfliktu.

Konflikt se, ako dostigne određenu točku eskalacije sukoba, više ne može riješiti samo sudjelovanjem sukobljenih strana, već je potrebno posredovanje. Treću stranu moraju prihvatiti obje sukobljene kako bi mogla pridonijeti rješavanju sukoba.

Postupci medijacije počivaju na pronalažnju rješenja prihvatljivog za sve strane koje se usmjerava prema interesima sukobljenih strana. Polazno stajalište je da će konflikti biti riješeni lakše i uz manje odricanja ako se u prvi plan stave interesi sukobljenih strana, a ne pitanje moći ili prava.

Pristup konfliktu putem medijacije je raširen više nego što se misli. Kod sukoba u obitelji ili braku nailazimo na brakorazvodnu medijaciju ili medijaciju naslijeđa, u području kriminalističkog prava nalazimo medijaciju žrtva - počinitelj, ekološka medijacija kod prekršaja protiv prirode, na lokalnoj razini naći ćemo "okrugle stolove", u školi programe pod nazivom "Učenik - konflikt - izgladiti konflikt" itd.


Harvardski koncept


Postoje tri osnovna puta za rješavanje problema: izjednačavanje interesa, određivanje pravnih pozicija i određivanje pozicija moći. Djelovanje u smislu rješavanja problema okarakterizirano je angažmanom koji je usmjeren prema interesima sukobljenih strana. Sazivanje suda je primjer određivanja pravnih pozicija. Štrajkovi i ratovi određuju postupak određivanja moći. Izjednačavanje interesa je proces koji je mnogo efektivniji od određivanja pravnih pozicija, a određivanje pravnih pozicija mnogo se više isplati od sukoba koji određuje pozicije moći.

Konflikt se rješava mnogo efektivnije ako interesi, a ne određivanje pravne i pozicije moći, stoje u prvom planu. Ako sudionici u konfliktu bitna pitanja pretpostave pitanjima od malog značaja koja često znaju biti kamen spoticanja, vrlo je izvjesno da će obje strane profitirati rješenjem konflikta.

Usklađivanje interesa mnogo je povoljnije za obje strane u konfliktu od određivanja pravnih i pozicija moći. Zadovoljstvo obje strane u konfliktu djeluje pozitivno na dugoročno rješavanje konflikta, na njihov međusobni odnos i umanjuje opasnost od nastanka novih konflikata.


Dobrovoljno pregovaranje


Medijacija je dobrovoljan proces, osmišljen tako da ne bude prijetnja sudionicima i poštuje njihove potrebe i integritet. Medijatori pomažu stranama u sukobu da postignu rješenje u kojem će se svi osjećati kao pobjednici, odnosno s kojim se nitko neće osjećati oštećeno.

Medijacija je izrazito djelotvoran način rješavanja sukoba, primijenjiv na svim razinama. Snaga medijacije je u tome da strane u sukobu prime potrebnu pomoć u svojim pregovorima na obostrano zadovoljstvo.

Uspješnije rješavajte konflikte - obratite nam se s povjerenjemi i učinimo prve korake zajedno!

 

Adresa centra je Rusanova 10 HATC NLPt - Hrvatsko-austrijski trening centar za neuro-lingvističku psihoterapiju
10000 Zagreb, Rusanova 10
Kako do nas (mapa)

Tel. +385/ 1/ 23 21 935
GSM +385/ 91/ 23 03 066
Fax +385/ 1/ 23 21 935

E-mail: info@nlpt.hr
Web: www.nlpt.hr

 

 

HATC NLPT
     Hrvatsko-austrijski trening centar za neuro-lingvističku psihoterapiju .. ..Psychological counseling, psychotherapy and coaching in English Psychological counseling, psychotherapy and coaching in Englishand German / Deutsch Psychological counseling, psychotherapy and coaching in German / Deutsch Welcome!
   Zadnja promjena: 20.03.2019.
www.nlpt.hr
     Hrvatska / Croatia....10000 Zagreb, Rusanova 10....Tel. +835-1- 23 21 935, +835-91- 23 03 066....Fax +835-1- 23 21 935.... info@nlpt.hr ...... HATC NLPt facebook page....Izjava o privatnosti....Copyright HATC-NLPT 2019.